Polttopuun käyttö lämmityksessä

Polttopuun tulee olla huolellisesti kuivattua

Mikäli puuta ei kuivattu hyvin, se sisältää enemmän kosteutta. Tällöin puun polttaminen vapauttaa vähemmän energiaa lämmityskäyttöön.

Polttopuun kosteuden tulee olla 15-25%, jotta se sopii hyvin tarkoitukseensa.

Kuiva polttopuu tarkoittaa, että palaminen on tehokkampaa ja päästöt pysyvät pienempinä. Myös lämmitysteho kasvaa puun kuivuuden ansiosta.

Polttopuun energiatehokkuus

Koivun lämpöarvo on puulajeistamme korkein ja sitä käytetään etenkin lämmitystarkoituksessa. Saunapuuna voidaan käyttää myös esimerkiksi leppää.

Irtokuutio koivua vastaa energiasisällöltään hieman yli 100 litraa polttoöljyä.

Käytännössä irtokuutio koivuklapia vapauttaa 80-90% energiastaan lämpönä (noin 850 kWh) riippuen takan hyötysuhteesta.

Tehokas lämmittäminen

Puut pinotaan uuniin ja sytytetään päältä pienemmillä puilla. Näin oikea palamislämpötila saavutetaan nopeammin.

Jos uuni on ollut pitkään lämmittämättä, ensimmäisellä kerralla tulee laittaa pienempi määrä polttopuuta.

Jatkuvassa lämmityksessä uunia tulee lämmittää noin kerran päivässä, uunin koosta riippuen.

Hiillos luovuttaa paljon lämpöä, noin 1/3 puun koko energiasisällöstä.

Hiiloksesta saa suurimman hyödyn, kun vähentää uunin luukusta pääsevän ilman määrää. Lisäksi voit kohentaa hiilosta ja koota sen yhteen tehokkaamman palamisen edistämiseksi.

Älä sulje peltiä liian aikaisin, sillä muuten sisäilmaan voi kertyä häkää.

Polta muuta kuin polttopuuta vain harkiten

Takassa ei kannata polttaa jätteitä, kuten pakkausmuoveja tai kiiltävää paperia.

Jos kuitenkin poltat, polta vain todella pieninä määrinä kerrallaan. PVC-muovia tai kyllästettyä puuta ei saa missään tapauksessa polttaa.

Metsäkeskuksen oppaita polttopuun käyttöön

Tulisija sytytetään päältä (PDF)

Varaavien uunien lämmitysohjeita (PDF)

Kuivan polttopuun varastointiohjeita (PDF)

Polttopuun käyttö lämmityksessä (PDF)

Tilaa polttopuuta nyt